Jak zapobiegać przemocy

Nie ulega wątpliwości, że przemoc psychiczna to poważny problem, który tyczy się zarówno dzieci, jak też osób dorosłych. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, zapoznając między innymi przyczyny, skutki, jak również sposoby zapobiegania agresywnym zachowaniom.
Przeciwdziałanie przemocy – co powinno się wiedzieć?
Nie ulega wątpliwości, że niewątpliwie jednym z kluczowych narzędzi do walki z przemocą jest edukacja społeczna, dzięki czemu rodzice, jak także dzieci czy nauczyciele mają okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej przemocy.

Powinno się pamiętać o tym, że kampanie społeczne takie jak stop przemocy, wiążą się z licznymi korzyściami, głównie z podniesieniem poziomu wiedzy na dany temat (zobacz także: stop przemocy). Dzięki takim kampaniom społecznym mamy okazję dowiedzieć się, jak objawia się przemoc domowa, jak zachowują się agresywne osoby, jak także jakie są symptomy ofiar, a więc jesteśmy w stanie reagować i udzielać pomocy, o ile zachodzi taka konieczność. Warto pamiętać także o tym, że w internecie znajdziemy organizacje społeczne oraz fundacje, które udzielają wsparcia przykładowo ofiarom przemocy domowej. Szczególnym zagadnieniem w tym temacie jest przemoc psychiczna wobec dziecka, która jak wykazują badania, wiąże się z traumą. Powikłania nieraz są bardzo poważne i dotyczą też dorosłego życia, dlatego tak ważne jest, by nie stać obojętnie z boku, tylko reagować w sytuacji, o ile jesteśmy świadkami lub też podejrzewamy przemoc wobec dziecka stosowaną na przykład w jego rodzinnym domu lub w szkole.

Więcej: przemoc psychiczna.